Ang Mga Dahilan Ng Climate Change Essay Topics

Ano ang CLIMATE CHANGE?

Ang climate change ay ang pagbabago ng klima o panahon dahil sa pagtaas ng mg greenhouse gases na nagpapainit sa mundo.  Nagdudulot ito ng mga sakuna kagaya ng heatwave, baha at tagtuyot na maaaring magdulot ng pagkakasakit o pagkamatay.  Kapag tumaas ang temperatura ng mundo, dadami ang mga sakit kagaya ng dengue, diarrhea, malnutrisyon at iba pa.

Sanhi ng CLIMATE CHANGE

Ayon sa pag-aaral, ang dalawang sanhi ng climate change ay ang:

1.  Natural na pagbabago ng klima ng buong mundo nitong mga nagdaang matagal na panahon.  Ito ay sama-samang epekto ng enerhiya mula sa araw, sa pag-ikot ng mundo, at sa init na nagmumula sa ilalim ng lupa na nagpapataas ng temperatura o init sa hangin na bumabalot sa mundo.

2. Mga gawain ng tao na nagbubunga ng pagdami o pagtaas ng carbon dioxide at iba pang greenhouse gases )GHGs).  ANg GHGs ang nagkukulong ng init sa mundo.  Ang pagbuga ng carbon dioxide ng mga sasakyang gumagamit ng gasolina, ang pagputol ng mga puno na siya sanang mag-aalis ng carbon dioxide sa hangin, at pagkabulok ng mga bagay na organic na nagbubunga ng methane (isa pang uri ng GHGs) ay ilan sa mga dahilan ng climate change.

Epektong Pangkalusugan ng CLIMATE CHANGE

Mga epekto sa tao ng matinding init, tagtuyot at bagyo.

  • Pagtaas ng bilang ng kaso ng mga sakit na:
    - Dala ng tubig o pagkain tulad ng choler at iba pang sakit na may pagtatae.
    - Dala ng insekto tulad ng lamok )malaria at dengue) at ng daga (Leptospirosis).
    Dulot ng polusyon (allergy)
  • Malnutrisyon at epektong panglipunan dulot ng pagkasira ng mga komunidad at pangkabuhayan nito.

Topic: Ano ang epekto ng pagbabago-bago ng panahon sa ating kapaligiran?
Author: Albert Cueva

Ang Epekto ng Pagbabago-bago ng Panahon sa Ating Kapaligiran

Ang abnormal na pag-init ng mundo (global warming) ang itinuturong dahilan ng madalas na pagbabago ng lagay ng panahon na nagdudulot ng masamasamang epekto sa ating kalusugan, kalikasan, at pang-araw-araw na pamumuhay.

Dahil sa matinding pag-ulan ay binabaha ang mga lugar na dati naman ay hindi tulad ng mga sakahan, at ang pagkasira ng mga pananim ay nagdudulot ng kakulangan sa suplay ng bigas at gulay sa bansa. Dulot din ng pag-ulan at pagbaha ay ang pagkalat ng mga sakit tulad ng dengue at leptospirosis dahil sa pagdami ng lamok at nahahalong ihi ng daga.

Ang pagkakaroon ng tagtuyot ay nagdudulot din ng pagkasira ng mga pananim at pagkamatay ng mga alagang hayop na pinagkukunan ng mga poultry products. Maging ang mga tao ay hindi rin ligtas sa panganib ng heat stroke at ng iba pang mga sakit tulad ng sore eyes, pigsa at bungang-araw. At ang pinakanakababahalang epekto ng tagtuyot ay ang posibilidad ng pagkukulang sa suplay ng tubig dahil sa matumal na pagbuhos ng ulan sa mga panahong inaasahan ito.

Karamihan sa mga sanhi ng global warming ay ang ilang maling gawain ng tao. Huwag sana nating abusuhin ang ating inang kalikasan bagkus ay tumulong tayo sa pangangalaga nito tulad ng pagtatanim ng mga puno, wastong pagse-segregate ng ating mga basura, pagpapanatiling malinis ng ibinubugang usok ng ating mga sasakyan at pag-iwas sa paggamit ng mga produktong may kemikal na Chlorofluorocarbon (CFC) na nakakapagpanipis sa ating ozone layer.

This literary work is protected by the Intellectual Property Rights of the Philippines. Learn More ?

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *